2021 оны 01-р сарын 20, Лхагва гариг

Баялаг говь ХХК-ИЙН Автохудаг 4.0 төхөөрөмжийг суурилуулав.

Хэвлэх2020 оны 06-р сарын 02, Нийт үзсэн : 185

Баялаг говь ХХК-ИЙН Автохудаг 4.0 төхөөрөмжийг суурилуулав.

Булган Мээж ХХК нь 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу гэр хорооллын 9,14-р ус түгээх байруудад Автомат худгийн төхөөрөмж суурилуулах ажлыг Баялаг говь ХХК хийж гүйцэтгүүлэв.  Уг автомат тоног төхөөрөмж суурилуулсанаар иргэдийн цаг завыг хэмнэх,  24 цагаар  тасралтгүй цэвэр усаар  хангах үйлчилгээг иргэдэд хүргэх болно.