2021 оны 01-р сарын 20, Лхагва гариг
Хэвлэх

Эрхэм зорилго

Иргэд байгууллагын эрх ашгийг эрхэмлэн хүндэлж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан цэвэр ус түгээн нийлүүлж, хэрэглэгчдийг найдвартай дулаан эрчим хүчээр хангаж, бохир шингэнийг татан зайлуулах, халуун усны ажил үйлчилгээг хэрэглэгч нэг бүрт хүртээмжтэй чанартай үйлчилэхэд бидний эрхэм зорилго билээ.